RM16.80
金磨坊 鱼豆腐 麻辣味 (一盒20小包) Jin Mo Fang Fish Tofu Mala Flavour (20 Packets/box) 22g
Price RM16.80
Brand JingMoFang 金磨坊
Availability Out Of Stock
Description
Highlight

产品名称:鱼豆腐(麻辣味)

保存条件:请置于阴凉干燥处

食用方法:开袋即食

保值期:9个月

温馨提示:如有胀包或漏气,请勿食用

金磨坊 鱼豆腐 麻辣味 (一盒20小包) Jin Mo Fang Fish Tofu Mala Flavour (20 Packets/box) 22g

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews
What's in the box

金磨坊 鱼豆腐 麻辣味 (一盒20小包) 22g

Jin Mo Fang Fish Tofu Mala Flavour (20 Packets/box) 22g