RM22.70 RM24.00
可心 豆皮 (1包) Ke Xin Beancurd Skin (1 Packet) 1kg
1 reviews
Price RM22.70 RM24.00
Brand Ke Xin 可心
Availability 91
Quantity
Description
Highlight

产品:可心豆皮 Ke Xin Beancurd Skin

净重:1kg

在家吃火锅必备食材!
豆皮,海带,冻豆腐,水饺,香干,响玲卷

可心 豆皮 (1包) Ke Xin Beancurd Skin (1 Packet) 1kg

Reviews (1)
view all
back
5
1 reviews
What's in the box

可心 豆皮 (1包) 1kg

Ke Xin Beancurd Skin (1 Packet) 1kg